ID-café

ID-CAFE: ruimte voor het niet gevoerde gesprek met je collega’s


[columns width=”1/3″ ]

Visie

Op veel scholen blijken belangrijke onderwerpen als religie/levensvisie, identiteit en diversiteit weinig ter sprake te komen. Maar hoe kun je adequaat reageren op radicaliseringsprocessen en werken aan sociale veiligheid als je niet van elkaar weet welke ervaringen en overtuigingen ieders denken en handelen bepalen?

In het ‘ID-café’ worden verhalen verteld en ervaringen uitgewisseld. Daarin hoor je verrassende dingen van collega’s die je toch dagelijks tegenkomt. Door met elkaar in gesprek te gaan, kom je tot gezamenlijke wijsheid ten aanzien van het onderwerp, terwijl je verschil van inzicht kunt houden. Er is ruimte voor elk verhaal, voor ontroerende en voor ontregelende ervaringen.

Er is geen druk, er hoeft geen activiteit te worden bedacht, geen beleid te worden geformuleerd. Door het open gesprek groeit er waardering, begrip en gezamenlijke verantwoordelijkheid: een duurzame bedding voor leerlingen om te leren en te groeien. De werkvorm van het ID-café is ook heel goed met leerlingen, ouders en lokale partners te organiseren.

Reacties van deelnemers: 

“Wat gek eigenlijk dat we het hier nooit over hebben met elkaar!Dit schept een band.”

“Dat je in anderhalf uur zoveel kunt bereiken was een enorme verrassing!”

“Ik zie er naar uit om dit gesprek over respect geven en ontvangen ook met mijn leerlingen te voeren.”

[/columns]

[columns width=”1/3″ ]

Activiteiten

Wij komen graag in contact met scholen die bewust willen werken aan hun identiteit. Wij hebben de volgende mogelijkheden om hiermee met jullie aan de slag te gaan:

  • Verkenningsbijeenkomst – een eenmalige workshop waarin je de werkvorm oefent en met elkaar nagaat waar deze in de eigen school een waardevolle aanvulling kan betekenen.
  • Actieonderzoek – enkele docenten en minimaal een schoolleider vormen een onderzoeksteam naar de beleving van de identiteit van de school en de manier waarop die tot uitdrukking komt in het jaarprogramma en schoolcultuur samen. Doel is om ervaringen en inzichten boven water te laten komen waardoor de identiteit versterkt kan gaan worden en saamhorigheid en vertrouwen groeit.
  • Serie ID-cafe’s door het jaar heen – Een groepstraining rondom groepsdynamiek voor een groep van 5 tot 10 docenten om meer gebruik te maken van het potentieel van jouw klassen als groep. Doordat je het met een groep van docenten doet van één school, is er ook ruimte om na te denken over schoolbrede veranderingen.
  • Training gespreksleiders ID-Café – Wil je op je school werk maken van het niet gevoerde gesprek, volg dan de training tot gespreksleider. De investering is twee middagen. Prijs op aanvraag.

Benieuwd? We komen graag een keer langs voor een oriënterend gesprek of een korte presentatie tijdens een vergadering. Op basis daarvan maken wij een voorstel. Neem contact op met  Marcel om een afspraak in te plannen.
[/columns]

[columns width=”1/3″ last=”true”]
[box type=”1″ class=”kader1″]

Recente opdrachten

[/box]

[/columns]