VORMING & IDENTITEIT

Vorming en identiteit


[columns width=”1/3″ ]

Visie

Onderwijs heeft iets bijzonders. Een belangrijk deel van de waarde van onderwijs vindt onder de waterspiegel plaats: ontdekken wie je zelf bent, je talenten op het spoor komen, verkennen wat goed is en wat niet, een beeld vormen van de wereld waar je deel van uitmaakt. Door de veranderingen in de samenleving zien wij dat het steeds belangrijker wordt om deze individuele zoektocht van leerlingen actief en bewust te stimuleren.

Schrijfster Maya Angelou schreef: “Mensen vergeten wat je hebt gezegd, mensen zullen vergeten wat je hebt gedaan, maar mensen vergeten nooit hoe ze zich voelden bij jou“. Daarom is het van belang te zorgen voor de kwaliteit van je eigen aanwezigheid en de manier waarop je verbonden bent met je leerlingen. Leraren/docenten maken echter op hun beurt weer deel uit van een groter geheel waarin ook een bepaalde identiteit en sfeer als bedding functioneert.

Die bedding was vroeger voor bijzondere scholen duidelijk verbonden met een gemeenschap en een gedachtengoed. Het wegvallen daarvan betekent dat er een nieuw wij als drager van de identiteit moet worden gevonden.  Belangrijke vragen zijn: welke vorming voor het leven wil je je leerlingen meegeven? Wat hebben zij nodig en wat hebben wij daarvoor in huis? In hoeverre is dit al ondergebracht in lessen, activiteiten, jaarrooster en professioneel beraad?

Gaandeweg kom je tot waarden, deugden en inspiratiebronnen die vanuit de schoolorganisatie gedragen worden, en betekenisvol zijn in het alledaagse schoolleven. Het gezamenlijke proces zorgt er voor dat deze in de organisatie ingebed zijn, en dat er sprake is van collectief eigenaarschap.

[/columns]

[columns width=”1/3″ ]

Aanbod

Om aan de slag te gaan met identiteit en vorming is het van belang dat er organisatiebreed urgentie gevoeld wordt en dat die gedragen wordt door de directie. Daarom beginnen wij altijd met een kennismaking en een verkenning van de vraag.

Op basis daarvan kunnen wij een plan maken om, in de periode van een schooljaar, tot concrete resultaten te komen waarvan het eigenaarschap bij mensen in de school ligt. Naast zo’n langer traject verzorgen we ook regelmatig:

  • Verkenningsgesprek met commissie identiteit en/of schoolleiding
  • ID-café met docenten op zoek naar gezamenlijke wijsheid op thema’s die raken aan de waarom-vragen in het onderwijs. Werken aan vertrouwen en een gezamenlijke bedding.
  • Ouderavonden over identiteit en vorming en het samenspel van ouders en school daarin.
  • Studiedagen over het belang van vorming en de manieren waarop de school dat doet of zou kunnen doen. Belangrijke onderdelen zijn de onderlinge reflectie en concrete werkvormen waarmee docenten de volgende dag direct mee aan de slag kunnen.

Heeft u een andere vraag die raakt aan dit thema? Aarzel niet om ons uit te dagen!


Wij gaan graag  graag vrijblijvend met u in gesprek over de behoeften van de organisatie, medewerkers en cliënten.  U kunt contact met ons opnemen via elsenaar@kadans.nl of dereuver@kadans.nl .
[/columns]

[columns width=”1/3″ last=”true”]
[box type=”1″ class=”kader1″]

Recente opdrachten


[/box]
[/columns]