Visie

Visie op onderwijs


[columns width=”2/3″ ]

Blikwisseling

Onderwijs is meer dan kennisoverdracht alleen. Onderwijs zou je talenten op allerlei gebied moeten kneden. Op school zou je je passies en dromen moeten ontdekken, zou je aan je morele kompas moeten kunnen werken en zou je greep moeten leren krijgen op wat je van je leven wil maken.

Snelle en diep ingrijpende culturele en technologische veranderingen bepalen de huidige tijd. De complexiteit van de wereld neemt toe. Dat vraagt om een visie op onderwijs en vorming die adequaat inhaakt op die structurele veranderingen.

Leerlingen van nu staan anders in de wereld en kijken anders naar onderwijs dan generaties voor hen. Zij bewegen zich vaak in een eigen leefwereld die sterk wordt getekend door leeftijdgenoten, internet, markt, muziek en vooral nieuwe media. Deze ‘zelfwereld’, dit idee van onafhankelijkheid en autonomie, is het centrum van het mens- en wereldbeeld geworden.

Wat kan en dient een school vanuit zijn pedagogische verantwoordelijkheid tegenover deze ‘zelfwereld’ te stellen? Hoe is die ‘zelfwereld’ constructief te dynamiseren? Hoe kun je leerlingen oriëntatie in het leven bieden die er toe doet? Hoe kun je leerlingen uitnodigen tot reflectie op hun leven en tot zingeving? Dat zijn kardinale vragen waar het onderwijs in deze tijd voor staat. Scholen en docenten zien vaak opmerkelijk scherp wat hun taak bij vorming zou kunnen en moeten zijn, maar vinden het lastig die taak in de praktijk handen en voeten te geven.

We leven in een verwarrende wereld. Oude denkwijzen werken niet meer goed. Dit vraagt om een blikwisseling. Het daagt uit om nieuwe vormen van onderwijs te ontwerpen, waarin kennisoverdracht en vorming geen concurrerende activiteiten zijn, maar elkaar versterkende, complementaire waarden.


Wij zijn benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen! Neemt contact met ons op via Marcel Elsenaar

[/columns]

[columns width=”1/3″ last=”true”]
[box type=”1″ class=”kader1″]

Recente opdrachten


[/box]
KAARTfinal2

[/columns]