GEÏNSPIREERD LERAARSCHAP

Expeditie geïnspireerd leraarschap


[columns width=”1/3″ ]

Visie

Met het wegvallen van de geïnstitutionaliseerde vormen van bezieling en waardenbewustzijn dreigt ook waardevol gedachtegoed uit het zicht te raken dat deel uitmaakt van de humuslaag van de school. Tegelijk nemen wij waar dat er een onomkeerbare onderstroom is, waarin mensen zelf meer bewust omgaan met hun eigen geestelijke en lichamelijke conditie en de noodzaak zien om leerlingen op dit vlak iets mee te geven.

Waar veel onderwijsmensen tegenaan lopen is een gebrek aan tijd, een teveel aan sturing van buitenaf en gebrek aan onderlinge reflectie. Het gevaar dreigt dat dat mensen uitvoerders van protocollen en processen worden. Daarmee gaat een essentiele factor voor de kwaliteit van onderwijs verloren. Maar hoe geef je vorm aan de inspiratie, bezieling, identiteit?

Met de Expeditie geïnspireerd leraarschap stappen we met een groep deelnemers in een landschap van inspiratie en bezieling en geven ruimte om te onderzoeken hoe je als leraar, als team of als directeur/ bestuurder kunt zorgen voor de ziel van je school. De eigen inspiratie en bronnen uit de christelijke en humanistische geschiedenis verbinden we met elkaar en we oefenen een aantal vormen van reflectie en stilte die je in de school een plek kunt geven. Daarnaast gaan we graag in op thema’s die zich onderweg aandienen.

Wij verbinden verschillende disciplines om onderwijskundig en pedagogische inzichten te verbinden met geloofstradities, waardengericht leiderschap, teamspirit, en dialoog.


 

 

[/columns]

[columns width=”1/3″ ]

Aanbod

De expeditie is een programma dat u op verschillende manieren kunt inzetten:

  • Op inschrijving voor individuele deelnemers die daar behoefte aan hebben. Dat kunnen leraren zijn die enkele jaren werken en toe zijn aan een verdieping, maar ook zeer ervaren leraren die hun bezieling willen hervinden of versterken.
  • Als team-tweedaagse. In dat geval gaan wij graag met u in gesprek over de situatie in het team en zorgen dat het programma aansluit bij het karakter van de school en de thema’s die spelen.
  • Als training in geïnspireerd leiderschap in de school voor directeuren en bestuurders. Hierbij gaan we ook in op de verschillende manieren waarop je in deze tijd vorm kunt geven aan de identiteit van de organisatie.

De expeditie is ontwikkeld op initiatief van de stichting Adveniat in samenwerking met stichting Arkade. Meer informatie vind u op de website www.geinspireerdleraarschap.nl

Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheid om een expeditie voor u te organiseren. U kunt contact met ons opnemen via elsenaar@kadans.nl

[/columns]

[columns width=”1/3″ last=”true”]
[box type=”1″ class=”kader1″]

Recente opdrachten

geinspireerd_sml
[/box]

[/columns]